Haber Ajans Press

657 Dönüm Araziye Çöktüler !

06 Eylül 2023 Çarşamba 11:28
657-donum-araziye-coktuler-

TARIM arazileri üzerine KAÇAK yapılanmada ÇIKAR amaçlı KAÇAK SU vb. işlemler ile GELİR elde ederek Toprak bütünlüğünün bozulmasına müsaade edip her türlü tarımın yapılmasına engel oldular ve kaçak yapılanmadan dolayı HAKSIZ KAZANÇ sağlandı.

Türk Milleti Adına Verilen Kararı Uygulamayan Kurum Müdürü

Tokat’ta 657 dönümlük tarım arazisi üzerinde yoğunsal yapılaşmanın olmadığı toprak olarak her türlü tarım yapılacağı ön görülen bölgede amaç dışı kullanıma açıp buradan TARIM alanları üzerine bina ve hobi bahçeleri yapılmasına GÖZ yumarak haksız gelir elde edilmesine müsaade edildi.

TEMA Vakfı tarafından açılan dava sonucu 657 dönümlük tarım alanı amaç dışı kullanılamaz kararı ile sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı karara itiraz etti Danıştay Onuncu dairesi itirazı yerinde bulmadı Samsun İstinaf Mahkemesinin verdiği kararı onadı 657 dönümlük tarım arazisi tarım dışı kullanılamaz denilerek tarımsal bütünlüğün bozulmasına müsaade edilmedi.

Bölgede yoğun bir yapılaşmanın olmadığı, toprak yapısının her türlü tarımsal faaliyetlerin yapılmasına uygun durumda olduğu ve tarım dışı amaçlı kullanıma uygun olmadığı, dava konusu tarım arazilerinin imara açılmasının tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı, Emirseyit Belediyesinin yerleşiminin batısında kalan mevcut. plana bitişik olan tarımsal niteliği düşük ve eğimli yerlerin alternatif alan niteliğinde değerlendirilebileceği anlaşıldığından, dava konusu alanların tarımsal amaç dışında kullanımının uygun görülmesine ilişkin 22.04.2016 gün ve 2349 sayılı Bakanlık oluruna dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Müdür ve Belediye Başkanı Türk Milleti Adına Verilen Kararı Tanımadı

           Toprak bütünlüğünün bozulacağı her türlü tarımın yapılacağı alanların İAMARA açılmasına Türk Milleti adına verilen mahkeme kararlarında müsaade edilmedi. Mahkeme ve Danıştay Onuncu dairesinin Toprak bütünlüğünün bozulacağı ve Tarım dışı kullanılamaz denilmesine rağmen Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Emirseyit Belediye Başkanı Turan Kapan’ın mahkeme kararlarına rağmen kararı yok hükmünde görerek 657 dönümlük Tarım arazisinin amaç dışı İMARA açılmasına müsaade ettiler.

Tüm Uyarılara Rağmen Toprak Bütünlüğü Bozulmaya Devam etti

         Danıştay Onuncu dairesi esas No: 2019/10123 Karar No:2021/268 ile son noktayı koydu. Taraflara Karar Tebliği yapılmasına rağmen Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Emirseyit Belediye Başkanı Turan Kapan kararın uygulanması yönünde somut bir yaklaşım göstermeyip toprak bütünlüğünü bozmaya devam ettiler.

        TARIM arazileri üzerine KAÇAK yapılanmada ÇIKAR amaçlı KAÇAK SU vb. işlemler ile GELİR elde ederek Toprak bütünlüğünün bozulmasına müsaade edip her türlü tarımın yapılmasına engel oldular ve kaçak yapılanmadan dolayı HAKSIZ KAZANÇ sağlandı.

        Emirseyit belediye Başkanı Turan Kapan’ın konu ile ilgi yapmış olduğu açıklamada ‘KAÇAK yapılara vermiş olduğumuz KAÇAK su bedelleri alarak aldığımız paralar ile Belediyenin borçlarını ödedik’ şeklinde oldu ayrıca beldede KAÇAK yapılanmanın da devam etiğini belirtti.

SORUYORUZ?                                                 

*Mahkeme kararı sonrası belde ve bölgeye kaç adet KAÇAK yapı yapıldı ve yapılmaya devam ediyor?

*Mahkeme kararlarına rağmen kaçak yapılaşmaya müsaade etmek suç değil mi?

*Mahkeme kararlarına rağmen Başta Emirseyit Belde Belediye Başkanı Turan Kapan ve İl Özel idaresi kaçak yapılanmadan haberdar değiller mi?

*Haberdar değiller ise kaçak yapılanmada kullanılan Elektrik ve Su hangi  yollarla temin edildi?

*Tarım arazileri üzerine yapılan yapıların proje işleri kimler tarafından kimlere yaptırıl dı?

*Yapımı devam eden KAÇAK yapıların proje ve takip işlerini yürüten Fatih x kim?

*2017 yılında mahkemenin verdiği karardan sonraki yapılanmalardan kimler sorumlu?

*Başta Tokat Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğü mahkeme ve Danıştay kararları sonrası ilgili Belde Belediye Başkanı ve Kurumlara hangi yasal uyarıyı yaptı?

*Valilik ve Tarım İl Müdürlüğü gerekli yasal uyarıyı yaptı ise neden yapılan uyarının takipçisi olmadı?

* Emirseyit Belediye Başkanı Turan Kapan ve İl Özel idaresi gerekli birimler tarafından uyarılmasına rağmen tarım arazileri üzerine yapılan binaların KAÇAK olmasına göz yummuş olmuyor mu?

*Gerekli i araştırma ve inceleme yapıldığında Emirseyit belediye Başkanı Turan Kapan, tarafından imar izni olmayan binalara KAÇAK su bağlatma bedeli altında aldığı PARA karşılığı kaçak yapılaşmaya öncülük etmiş olmuyor mu?

*Emirseyit belediye Başkanı Turan Kapan, mahkeme ve Danıştay kararları sonrası KAÇ adet KAÇAK binalara KAÇAK SU bağlattı ne kadar KAÇAK gelir elde etti? 

Bakış Gazetesi olarak kamuoyunu aydınlatma ve kamuyu bilgilendirme adına  yayımladığımız haberlerin takipçisi olma devam edeceğiz..

Dava Süreci

Tokat ili, Kömeç ve Büyük yıldız Köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarındaki 65.7225 hektarlık alanın etüt alanı ve söz konusu alanın 32.4924 hektarlık kısmının da tarım dışı alan olarak kullanımı amacıyla imar planı içine alınmasına dair 26.05.2015 tarih ve 2015/-04 sayılı Tokat İl Toprak Koruma Kurulu kararının onayına dair 22.04.2016 tarih ve 2349 sayılı Bakanlık olurunun iptali istemiyle açıldı.

22-11-2017 tarih 2017/808 karar Tokat idare mahkemesinin verdiği karar ile  Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2.idare dava dairesi 30/05/2019 tarih ve E:2018/498, K:2019/661 sayılı kararı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından temyiz istemi ile müracaat ettiği T.C Danıştay Onuncu dairesi  esas No: 2019/10123 Karar No:2021/268 ile RED etti.

DANIŞTAY 10 (ON) uncu dairesi son noktayı kodu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan temziy davasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 30/05/2019 tarih ve E:2018/498, K:2019/661 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması ve 65.7225 hektarlık alanın etüt alanı ve söz konusu alanın 32.4924 hektarlık kısmının da tarım dışı alan olarak kullanımı amacıyla imar planı içine alınmasına yönelik temziy istemini ret ederek mevcut alanları TARIM arazisi kalması yönünde karar verdi Esas No : 2019/10123 Karar No : 2021/268

Kamuoyunu aydınlatmaya Kamuyu bilgilendirmeye deva edeceğiz

Habedr Video link:

https://bakisgazetesi.web.tv/video/657-donum-tarim-arazisine-coktuler__ravhiwphte6

Haber Kaynağı: YHA

Haberin etiketleri:

Tarım, Danıştay, mahkeme, karar


Haber okunma sayısı: 3301

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER