canlı yayın

DEVLETİ TEMSİL EDİYORDUN YA!

Tokat HAN dır..

601.228 nüfuslu Tokat 1 Ana salon, 12 misafirhane, 25 konuk odası ve 616 tanede penceresi var olan bir HAN dır

Salona, misafir odasına ve konuk odasına kimler geldi kimler geçti.

Bir çoğu HAN ı beğenmedi

Beğenmeseler de bu HAN a kimler gelecek, kimler gidecek HAN kalıcı gelen, giden YOLCU dur.

Geçmişi Yolcuları Bir Kenara Bırakalım Son Yolcu Tokat’ta Neler Yaptı

Tokat’ta yıllardır kangren olmuş bir türlü neşter vurulamamış OSB

2 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan Sayı : 30674 yönetmenlikte belirtilen huşuların ‘ YOK HÜKMÜNDE’ görülerek derebeyi yönetimi ile yönetilen bir OSB var.

Müteşebbis heyet başkanı Vali Ozan Balcı bu konuları biliyordu.

Tokat’ta bulunan OSB deki sorunları , yaşanan olumsuzlukları belgeleri ile yayımladık ve bilgilendirdik..

·         OSB Yönetim kurul Başkanı Orhan Gürgünoğlu’nu belgeler ile açıkladığı OSB nin %50 sinin DEPO alanı olarak kullandığı.

·         %35 in atıl tesis olduğu.

·         Belirli bir tesislerin yönetmeliğe uygun olmayan işletmeler olduğu.

·         Tekstil sektörünün Tokat’a hiçbir katkısı olamadığını OSB de bulunmamaları gerektiğini.

·         Yatırım için gelenlere ise Tokat OSB de ne işleri var  merkeze yakın ‘ ÇERKEŞ’ i örnek vererek oraya yönlendirdiği.

·         Tokat OSB alanın yatırımcıyı cezbeden alan ve yer olmadığını.

·         Arıtma tesisinin olmadığını.

 

Tokat Valisi Ozan Balcı, Bu Konuları Biliyor İdi Ve Valilik Makamı Tarafından Medyaya Gitmeden Bir Ay Önce OSB Ye Neler Yapıldığını Ve Yapılacağını Açıkladı.

*Ana okulu kazandık

*Camimiz tamamlanmak üzere

*Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

*Arıtma tesisi kazandırıyoruz.

*Bin dönüm alan genişletiyoruz.

*Mesleki eğitim merkezi kazandırıyoruz.

Vali Ozan Balcı yı bilgilendirdik

·         %50 si  DEPO, %35 i ATIL,  Tokat’ OSB de istihdamın yaklaşık % 70 ini sağlayan TEKSTİL sanayin yok gibi görünerek adeta OSB yi terk etmeleri için ne gerekiyorsa her türlü zorluğu çıkaran bir yönetimin olduğu yerde.

-          CAMİNİN ne işi var dedik ‘ İstihdam yaratacak işletmelerin, Çalışanın olmadığı alanda CEMAATI taşımalı olacak’ ?

-          ANAOKULUN ne işi var dedik ‘ Yatırımcının olmadı alanda istihdam olmaz, istidamın olmadı yerde ANAOKULUNA dışarıdan mı öğrenci gelecek’ ?

-          BİN DÖNÜM alan genişletme yerine öncelikli olarak DEPO ve OSB şartlarına uygun olmayan işletmeleri ortadan kaldırılmalı dedik’

-          ARITMA ve ALTYAPI yıllardır yapılamadı bir an evvel bunların tamamlanması gerekiyor iken.

-          HAYVAN BARINAĞI nın ne işi var dedik..

Vali Balcı Görmezden Geldi,

·         OSB de yaklaşık (200) ikiyüz kişi istihdam edilen TEKSTİL firması bilinçsizce yapılan alan açma çalışma sonrası meydana gelen HEYALAN nedeni ile kapanma noktasına geldiğini.

·         OSB kurallarına uymayan tesisler mantar gibi çoğaldığını, OKULLAR bölgesine çevrildiğini, DEPO alanlarının var olduğunu, bir işletme alanında (7) yedi işletme olduğunu.

·         OSB de yaşanan tüm olumsuzlukları.

·         Çeşitli nedenlerle işyerleri ellerinden alınanları..

·         OSB Müdürlük binasını, yönetimin ÖZEL büro ve YAZIHANE olarak kullandığını..

Bu etkenler göz önüne alınmayınca tokat OSB atıl ve kişilere özel büro ve mesken alanı olarak kalmaya mahkum edildi.

….

Tokat Valisi Ozan Balcı, Danıştay Kararına Rağmen Tarım Alanları İmara Açılmasın Müsaade Etti

DANIŞTAY 10 (ON) uncu dairesi son noktayı kodu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan temziy davasında Samsun Bölge Idare Mahkemesi 2. Idari Dava Dairesinin 30/05/2019 tarih ve E:2018/498, K:2019/661 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması ve 65.7225 hektarlık alanın etüt alanı ve söz konusu alanın 32.4924 hektarlık kısmının da tarım dısı alan olarak kullanımı amacıyla imar planı içine alınmasına yönelik temziy istemini red ederek mevcut alanları TARIM arazisi kalması yönünde Esas No : 2019/10123

Karar No : 2021/268 Türk Milleti Adına karar verdi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Danıştay Kararına Rağmen Tokat İli Emirseyit Belediyesi Kömeç Ve Büyükyıldız Köyleri Arasında Kalan Eski Turhal Yolu Kenarındaki Arazilerin Tarım Arazisi Olarak Kullanılacak olan Tarım Alanları İmara Açılmasın Müsaade Etti RANT Kapısını Araladı

* Tokat İli Emirseyit Belediyesi Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasında kalan eski turhal yolu kenarındaki arazilerin tarım arazisi olarak kullanılacak olan Toplam 657 DÖNÜM lük TARIM alanının imara açılma iptal davası Tokat İdare Mahkemesi'nce verilen istinaf başvurusuna konu 22/11/2017 günlü, E:2016/1034, K:2017/808 sayılı karar ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2577 sayılı Kanunun 46/f maddesi uyarınca, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık omak üzere, 30/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verdi. Danıştay 10 (ONUNCU)  dairesi  Tarım ve Orman Bakanlığının temziy istemini red ederek mevcut alanları TARIM arazisi kalması yönünde Esas No : 2019/10123 Karar No : 2021/268 Türk Milleti Adına karar verdi.

*Verilen bu kararları yok hükmünde gören Başta Tokat Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Emirseyit Belediye Başkanlığı Danıştay 10. Onuncu dairesinin vermiş olduğu kararı yok hükmünde görerek o bölgede İMARA yasal olmasa da İLLEGAL yollarla müsaade edilmesi üzerine RANT kapısının aralandığını HAKSIZ KAZANÇ elde ettikleri ve ileride mahkeme kararlarına rağmen bina, inşaat yapanların ZARARA uğramalarına ve öncelikle olan DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE TARIM arazilerinin ÖNEMİ ortada iken Tokat’ta TARIM arazilerin yok edilmesine göz yummak hangi DEVLET yönetim anlayışı kuralına sığıyor.

*Mahkeme kararlarına rağmen Tokat İli Emirseyit Belediyesi Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasında kalan eski turhal yolu kenarındaki araziler üzerine yasa ve kanun dışı uygulamalar ile TARIM arazilerini yok edenlere KİM DUR DİYECEK..

….

Tokat Valisi Ozan Balcı öncülüğünde Kadın Kooperatifleri Kuruldu

Tokat’ın ekonomisine katkı sağlamak amacı ile KADIN KOOPERATİF leri kurma çalışmaları başlattı.

Kadın kooperatif kuruluşu ilk başta cazip halde iken aynı gölgede birden fazla kadın kooperatiflerinin kurulması o bölgede üretim ve satış konusunda sıkıntılara yol açtı.

….

Siyasilerin İsteği Ön Planda olunca,

*Başta il Özel idaresi, Milli eğim, gençlik ve spor olmak üzere yatırım amaçlı gelen ödenekler siyasilerin isteği doğrultusunda kendi bölge ve alanlarına yatırımlar kaydırıldı. 

*Siyasi isteklerden dolayı binlerce dönüm arazi ve yeraltı zenginlikler el değiştirdi.

*Siyasilerin  istekleri kurumlarda çalışma ve hizmetleri aksattı.

*Devletin çıkarı siyasilerin çıkarlarına mağlup olurken el altından ödeme yapılırken

Tüm olumsuzluklara Vali Ozan Balcı neden göz yumdu ve müsaade etti.

Medyayı Yok Hükmünde Gören Vali, Medyayı Çıkarları Doğrultusunda Yönetti.

Vali Balcı’nın Medyaya Bakış açısı

*10 Ocak çalışan gazeteciler gününde Gazetecilerin ve Medyanın sorunlarının konuşulup değerlendirme yapılması gerekir iken  bir gazetecinin soru sorması üzerine ‘ MEDYANIN, GAZETECİLERİN SORUNLARININ KONUŞULACAĞI AN DEĞİL ‘ demesi.

*Sosyal Medya kalemşorlarının kendisi hakkında yazdıklarını kaldırtması ve peşinden övmesi yüceltmesi için çeşitli DEVLET kurallarına uymayan türde ÖDÜLLENDİRME yaparak susturması.

*Medyayı kendi şahsi ile ilgili  tanıtımı ve yazma dışında önemsememesi.

Göreve başladığı günden tayini çıktığı güne kadar Tokat’ta gitmediği İLÇE, BELDE, KÖY, MAHALLE kalmamıştır.

Milyonlarca lira yakıt, personel gideri ve masraflar yapmıştır.

Bu geziler esnasında yüzbinlerce FOTOĞRAF-VİDEO paylaşımları yapmıştır

Başta Valilik sosyal medya hesaplarında, Ulusal ve yerel Medyada

 

*Tokat’ta hangi yatırım tamamlandı?

*Başta OSB deki sorunlar çözüldü mü?

*Tarım arazileri korundu mu?

*Devletin çıkarları önplanda tutuldu mu?

*Halkın istekleri Siyasilerin isteklerinden üstün tutuldu mu?

Tokat’ta Bir Kısım Konulardı Bunlar Yazdıklarım İDDİA Değil Tamamen BELGELERE Dayalı Olarak Evet, Başlıca Konuları Kalem Aldım.

 

Son olarak diyorum ki; Tokat Valisi Ozan Balcı,

Sosyal mi?

Sosyal..

Fotojenik mi?

Evet

Şovmen mi?

Evet

….

Buradan sormak isterim Devletin Çıkarlarımı yoksa Siyasilerin Çıkarı mı ön planda idi Vali Bey…

Tokat Valisi Ozan Balcı Tokat’a ne kazandırdı?

Yeni Görev yeriniz VAN'da başarılar dilerim ...


İzlenme: 1387
htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR