Gözde hastanesi.
Yeşilyurt Belediye başkanı
keskin-tesekkur-ediyoruz-esnafin-beklentileri-kismiolarak-karsilandi

Keskin, “Teşekkür ediyoruz, esnafın beklentileri kısmiolarak karşılandı”

Keskin, “Teşekkür ediyoruz, esnafın beklentileri kısmi olarak karşılandı” TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnaf ve sanatkara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederek, “Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır. İnanıyoruz ki, diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır” dedi.

deva-partisi-malatya-il-hukuk-ve-adalet-isleri-baskanligi-olarak-10-aralik-dunya-insan-haklari-gunu

DEVA Partisi Malatya İl Hukuk ve Adalet İşleri Başkanlığı olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık 1948 günü kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve o günden bugüne kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü ile yeryüzünde yaşayan her insanın temel hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Tarihsel süreçte her ne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde buna aykırı düzenlemelerin ve olayların yaşandığına şahit olsakta; insanlığın bu haklarını savunmadığı bir dönem olmamıştır. Ülkemizde özellikle yakın tarihte insan hakları ihlallerini ve bu ihlallere karşı mücadeleleri sık sık gördüğümüz ve yaşadığımız zamanlardan geçmekteyiz. DEVA Partisi olarak tüzüğümüzde ve parti programımızda en geniş yeri ayırdığımız “temel hak ve özgürlükler” kısmına insanımızın su gibi, ekmek gibi ihtiyacının olduğunun bilincindeyiz. Partimiz, “özgürlük, eşitlik, adalet” temelleri üzerine kurulu bir demokrasi anlayışının savunucusudur. Bu itibarla, temel hak ve özgürlükleri etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için tanıyor ve iç hukukumuzu bu standartlara göre uyarlamayı hedefliyoruz. Partimiz, insan aklının, sağduyusunun ve vicdanının beslediği birliktelik ruhunun, topluma yönelen her türlü ayrıştırıcı söylem ve eyleme karşı en doğal savunma mekanizması olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda, huzur ve güven, adalet ve hukuk, insan hakları ve özgürlükler, insan onuru ve insana saygı, sosyal refah gibi gelişmiş değerlerle her kesimden insanımızı buluşturmak temel hedefimizdir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde geçen, köleliğin kaldırılması ve köle ticaretinin yasaklanmasının yanında işkence, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkının her insana sadece insan olmasının gereği olarak verilen temel haklardan olması gerektiğine inanıyoruz. Köleliğin kaldırılması, farklı kültür ve milletlerde tarihin farklı dönemlerinde gündem olmuşsa da; günümüzde ekonomik olarak ne yazık ki köleliği andıran uygulamalar devam etmektedir. Özellikle Genel Başkanımızın da son günlerde değindiği şekliyle ‘’ birçok ailenin haftanın her günü sabahtan akşama kadar, evini, ailesini, çocuklarını görmeden çalıştığını fakat buna rağmen geçinemediğini’’ görüyor ve yaşıyoruz. Köleliğin siyasal ve sosyal etkilerinin dışında ekonomik yönden kölelik benzeri yaşam tarzlarının dayatıldığı bir ekonomik sistemin içerisinde sıkıştığımızı görmekteyiz. Bireyin ailesiyle birlikte zaman geçirecek insanca bir yaşam sürmesini sağlamak ekonomik hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına ilişkin ilkokuldan başlayarak eğitim müfredatına bu konuya dair bilgilendirici ve eğitici eklemeler yapılmalıdır. Kadın cinayeti ve çocuk istismarına ilişkin eksik ve aksak olan hukuki düzenlemeler hızlı bir şekilde revize edilmelidir. Ülkenin yargı sisteminde tutuklu yargılanmanın istisna olması, tutuksuz yargılanmanın esas olması gereklidir. Buradan çağrımız; tutuksuz yargılanma esas, tutuklu yargılanmanın istisna halini getireceği bir uygulamayı Türkiye'de görmeyi istiyoruz. Çünkü kaybolan yılların telafisi mümkün değildir. Tüm yargı sisteminin tutuksuz yargılamanın esas olacağı bir sisteme geçmesi gerekir. Bu konudaki keyfi uygulamalara son verilmelidir. Düşünce ve ifade özgürlüğü açık ve demokratik toplumun vazgeçilmezidir. İnsanın her bakımdan gelişmesinin özgür bir ortamda gerçekleşeceğine, ülkenin gelişmesinin, uluslararası rekabetteki başarısının ve ekonomik zenginliğinin ancak özgür ve özgüvenli insanlarla mümkün olacağına inanıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde engellerin, korkuların, sınırların olduğu bir ülkede bunların mümkün olamayacağının bilincindeyiz. Düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı eleştirilerin ceza hukukunun konusu olması kabul edilemez. Düşünce ve ifade özgürlüğünün varlığı, yolsuzluk, adaletsizlik, ayrımcılık, kayırma ve hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve kamuoyu vicdanında yargılanması açısından hayati önem taşımaktadır. Partimiz, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasını engelleyecek her türlü uygulamanın karşısındadır. Din vicdan hürriyeti kapsamında avantajlı ve dezavantajlı sınıflar yaratmak bir ülkenin geleceğinin temeline koyulan bir dinamitten farksızdır. Demokratik hukuk devletlerinde devletin her vatandaşı eşit derecede kıymetli ve her alanda eşit derecede hak sahibidir. Irkı, mezhebi, inanışı, yaşam biçimi ne olursa olsun vatandaşlık kimliği verilen, vergilendirmelere tabi tutulan her vatandaş devletin sunduğu her imkana eşit olarak ulaşabilmeli faydalanabilmelidir. Memur alırken, atama yaparken, eğitim, sağlık, hizmet götürürken ve istihdam sağlarken öncelikler kayırmacılık ve avantajlı kesim değil, ihtiyaçlar olmalıdır. Her birey kıymetli ve değerlidir. Ehliyet ve liyakat yerine sadakat önceliği bir insan hakkı ihlalidir. Adil yargılanma hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin garantiye aldığı temel bir insan hakkıdır. Kimseye asılsız iddialarla suç isnat edilemez. Kimse makul ve yeterli şüphe olmadan soruşturmaya tabi tutulamaz. Hiç kimse kuvvetli deliller olmadan yargılanamaz. Kimse kendini savunacak argümanları elinden alınarak veya kısıtlanarak yargısız infaz edilemez. Kimsenin kişi özgürlüğü, kişilik hakları, şerefi, itibarı bağımsız ve tarafsız bir yargılama olmaksızın tehdit altında tutulamaz. Ceza hukukunun en kadim ilkelerinden masumiyet karinesi ve ‘’Bir masum suçsuz şekilde hapsedileceğine bin cani sokakta özgür kalmalıdır’’ anlayışına ters hiçbir anlayış kabul edilemez. İnsan olmanın, toplum olmanın, ulus olmanın mayası ve koruyucusu adalettir. Adalet ışığı ancak bağımsız, tarafsız ve adil hukukçuların yüreklerinde parlayacak ve bizleri aydınlatacaktır. DEVA Partisi Malatya İl Hukuk ve Adalet İşleri Başkanlığı olarak bu kıymetli günde ülkemizin hak ettiği insan hakları reformuna kavuşacağı günlerin yakın olduğunu ümit ediyor, insanımızın başka ulusların insanlarından daha az değerli olduğunu kabul etmiyoruz.

aylin-cesur-turk-kadinlari-olarak-ataurke-sukran-borcluyuz

AYLİN CESUR: TÜRK KADINLARI OLARAK ATAÜRK’E ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur’un TBMM Milli Egemenlik Sempozyumu Konuşmasının Tam Metni: Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sizleri ve toplantıyı takip eden tüm izleyicileri saygıyla selamlıyor ve Dünya Kadın Hakları Gününüzü kutluyorum. TBMM himayelerinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen bu Panele katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tarihin biz Türkiye'deki kadınlar için daha farklı bir anlamı var. Bugün,aynı zamanda Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86’ıncı yıl dönümü. 5 Aralık 1934'te cumhuriyetin kurucusu Büyük Atatürk'ün devrimlerinin en önemlilerinden biri gerçekleşti. Bu günün önemine binayen böyle bir panel tertiplenmesine öncülük eden ve beni de sizlerle birlikte bu önemli konuyu konuşmak üzere davet eden TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a teşekkürlerimi iletiyorum.

-aylin-cesur-istanbul-sozlesmesini-onaylayip-gerekliliklerini-yerine-getirmemek-ikiyuzluluktur

AYLİN CESUR: “İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYIP GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK İKİYÜZLÜLÜKTÜR

NOGAY: PERSONELİ MAĞDUR ETMEDEN, HİZMETLERİMİZİN VE MALİ POLİTİKAMIZIN DIŞINA ÇIKMADAN BİR ÜCRET ARTIŞI BELİRLEDİK GELERİ: DOĞU’DA İLK İMZA ATAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALATYA OLDU Malatya Büyükşehir Belediyesi, 696 KHK ile kadroya geçen işçilerle toplu iş sözleşmesini imzaladı. Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde KHK’lı çalışan 2 bin 200 çalışana ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre en düşük maaş alan işçiye yaklaşık 560 lira ücret artışı sağlanmış oldu.

saglik-calisanlarina-vefa-konulu-mektup-resim-ve-kisa-film-yarismalari

"Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu "Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları"

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu "Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları" düzenleniyor.

baskan-guder-bizler-sehri-dusunurken-bir-butun-olarak-dusunmek-zorundayiz

BAŞKAN GÜDER: “BİZLER ŞEHRİ DÜŞÜNÜRKEN, BİR BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ”

Özel bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’de her alanda gerçekleştirdikleri projelerle birlikte ilçeyi yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını ifade ederek “Gönül belediyeciliğini en etkin ve verimli şekilde ilçemizde icra ediyoruz” dedi.

tc--malatya-valiligi--il-emniyet-mudurlugu

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonucu;

milletvekili-tufenkci-ile-belediye-baskani-cinar-sahnahandaki-kopru-insaatini-inceledi

MİLLETVEKİLİ TÜFENKÇİ İLE BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR, ŞAHNAHAN’DAKİ KÖPRÜ İNŞAATINI İNCELEDİ

“Alternatif Köprü ile Beylerderesi’nde ki Trafik Akışı Rahatlayacak” AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatlarıyla hızlandırılan ‘Kuzey Çevreyolu’ proje çalışmaları kapsamında; Beylerderesi’nde ki Turgut Özal Viyadüğüne alternatif olarak yapımı devam eden Şahnahan'da ki köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

afgasitana-kayseri-dostu-bir-isim-tarim-bakani-olarak-atand

AFGASİTAN’A KAYSERİ DOSTU BİR İSİM, TARIM BAKANI OLARAK ATAND

3 yıl önce başta Kayseri Şeker olmak üzere birçok kurumu ziyaret ederek, Kayseri ile önemli bir dostluk oluşturan Afganistan Eski Maliye, Ulaştırma ve Ticaret Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Afganistan Hükümetince Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı’na atandı

bilim-kurulu-uyesi-acikladi-eylulde-10-merkezde-basliyor

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Eylül'de 10 merkezde başlıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19´a karşı Çin ile Almanya ve ABD´nin ortak yürüttüğü iki ayrı aşı çalışmasının son aşaması olan Faz 3

buyuksehir-belediyesi-vatandaslarin-yogun-olarak-kullandigi-alanlari-ilacliyor

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları ilaçlıyor

VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HERŞEYDEN ÖNEMLİ Dünyada ve Ülkemizde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid 19 salgınına karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

yesilyurt-belediyesinde-nikh-islemleri-normallesme--surecine-uygun-olarak-yapiliyor

YEŞİLYURT BELEDİYESİNDE NİKÂH İŞLEMLERİ ‘NORMALLEŞME ‘ SÜRECİNE UYGUN OLARAK YAPILIYOR

“Nikâhlar Sosyal Mesafe Ve Hijyen Kurallarına Göre Kıyılıyor” Yeşilyurt Belediyesi Nikâh Dairesinde, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca korona virüs tedbirleri kapsamında nikâh işlemleri yapılırken, törenler sosyal mesafe kuralları altında büyük hassasiyetle kıyılıyor.

baskan-guder-hizmet-bilincini-ibadet-bilinci-olarak-kabul-ettik

BAŞKAN GÜDER: “HİZMET BİLİNCİNİ İBADET BİLİNCİ OLARAK KABUL ETTİK”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak’ta 2 bin 800 metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden park yapım çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Vatandaşlarımıza hizmet bilincini bizler ibadet bilinci olarak kabul ettik” dedi.

yasak-son-buldu-mtso-olarak-tesekkur-ederiz

Yasak Son Buldu! MTSO Olarak Teşekkür ederiz!

21.05.2020 Perşembe günü saat 00:00’dan itibaren 3 Nisan'da trafiğe kapatılan cadde ve sokakların araç trafiğine açılmasına karar verilmiştir.

cumhuriyet-halk-partisi-olarak-100-yildir-onemli-bir-mucadele-veriyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 100 yıldır önemli bir mücadele veriyoruz”

Kiraz; Ulusal eğemenlik ve çocuk bayramının 100.yılını büyük bir heyecanla kutlarken, 23 Nisan'ı çocuklarımız adına barışa adıyoruz. Dedi.. "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 100 yıldır önemli bir mücadele veriyoruz” Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. Yılını kutlayarak, “23 Nisan, kurtuluş ve bağımsızlık savaşının milli bir meclis yönetiminde kazanılması ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescilidir” dedi.

hastane-olarak-tedbirimizi-aldik

“Hastane Olarak Tedbirimizi Aldık”

Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, Sağlık Bakanlığı’ndan korona virüs genelgesi kapsamında özel ve vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi ilan edilmesine ilişkin, “Bu zorlu ve sıkıntılı süreçte devletin ve tüm Türkiye’deki hastaların yükünü alma adına elimizi taşın altına koymalıyız, koyuyoruz. Biz yine özel hastaneyiz ama bu süreçte bu yükü hep birlikte taşımamız gerekiyor. Bu, devletimizin isabetli bir kararı” dedi.

keskin-esnaf-camiasi-olarak-devletten-ve-belediyelerden-beklentilerimiz-var

Keskin, “Esnaf camiası olarak devletten ve belediyelerden beklentilerimiz var”

Keskin, “Esnaf camiası olarak devletten ve belediyelerden beklentilerimiz var” Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yasaklar nedeniyle esnaf camiasında mağdur olan esnaf gruplarının bulunduğu belirterek, bu konuda devletten ve belediyelerden destek beklediklerini kaydetti.

cetkoder-halka-ucretsiz-olarak-maske-ve-kolonya-dagitti

ÇETKODER HALKA ÜCRETSİZ OLARAK MASKE VE KOLONYA DAĞITTI

Kısa adı ÇETKODER olan yurt geneli örgütlü bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, içinde bulunduğumuz şartlar neticesi kendi imkânları ile edindikleri 5 bin adet maske ile 1000 şişe kolonyayı ücretsiz olarak halka dağıttı.

ozan-ceyhunun-buyukelci-olarak-atanmasi-konusunda-basin-aciklamamiz

OZAN CEYHUN'UN BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANMASI KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMAMIZ

Sayı basın mensupları; Avrupa’da Türk’lük ve Türkiye aleyhtarlığını doğrudan yapan ülkelerin başında Avusturya gelmektedir. Bu ülke zihninde halen İkinci Viyana Kuşatmasının korkusunu yaşamakta ve Türk’lere karşı her alanda ayrımcılık yapmaktadır. Viyana Türkiye ile ilgili her konuda AB bünyesinde aleyhimize tavır almaktadır. Bizim için önemli olan böyle bir ülkeye Ozan Ceyhun isimli kişinin büyükelçi olarak atanmasıdır.